Bouwplastics

Buffering en infiltratie

Azura infiltratie-unit

Een infiltratiesysteem is bedoeld om het regenwater, afkomstig van waterdichte oppervlakken als daken, wegen en parkings, onder de grond te bufferen en te laten infiltreren.

Voordelen

Een infiltratiesysteem is bedoeld om het regenwater, afkomstig van waterdichte oppervlakken als daken, wegen en parkings, onder de grond te bufferen en te laten infiltreren.

Het infiltratiesysteem AZURA wordt opgebouwd als een bufferbekken omwikkeld met geotextiel en zorgt voor een optimale infiltratie van het regenwater in de grond.

buffering1.jpg  buffering2.jpg

Meer info